nieuwsbrief
Afdeling Dessel
N°4 - 04/12/2013
 
 

3X G gezondheid, gemeenten, geboorten

 

Deze studie loopt sinds 2010 in het kader van het cAt-project voor de berging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval in Dessel.

Het doel van de studie is om in Desssel, Mol en Retie gegevens te verzamelen over de bloostelling aan milieuvervuilende stoffen.

Deze informatie brengen we dan in verband met gegevens over gezondheid, levensstijl en dieet.

Zwangere moeders en hun baby's vormen de doelgroep omdat zij de meest gevoelige schakel zijn in de generatieketen.  

Door deze baby's op te volgen in de tijd bekomen we u-niek informatie over de ontwikkeling van de gezondheid en de invloed van omgeving en levensstijl hierop.

Want wij vinden gezondheid ons grootste bezit, draag er zorg voor van kleinsaf...

Alle zwangere vrouwen die wonen in Dessel, Mol en Retie mochten en kunnen nog steeds deelnemen aan dit onderzoek.

Dit onderzoek loopt momenteel in opdracht van NIRAS (Nationale instelling voor Radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) 

en de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol).

 

Bekijk vooral de brochure met de beknopte onderzoeksresultaten, ( lees meer)

 

Lees meer ›