Nieuwsbrief
Afdeling Dessel
N°5 - 22/12/2013
 
 

Wij gaan voor een warm Dessel!

 

Op 15,16 en 17 november vond het CD&V Innestocongres plaats in Lommel waar de 

toekomstvisie van CD&V werd vastgelegd.  Als lokale afdeling hebben we met een ruime

delegatie deelgenomen aan verschillende werkgroepen.

Met deze bagage op zak, versterken we ons ook op lokaal vlak.

Samen zullen we verder bouwen aan CD&V als een partij die voor oplossingen zorgt,

een partij die kiest voor positief confederalisme, geen verdoken conseparatisme.

Kortom: een parij die dialoog en participatie als kern van het politieke proces ziet.

Naar jaarlijkse gewoonte zal CD&V Dessel tijdens de nieuwjaarsreceptie het 

Dessels Pompke uitreiken aan een verdienstelijke vrijwilliger of groep vrijwilligers.  Voor deze mooie 

verdienstelijkheid kunnen we rekenen op de aanwezigheid van Minister-President Kris Peeters en

Staatssecretaris Servais Verherstraeten.

Wil jij ook graag aanwezig zijn, allen van harte welkom op maandag 13 januari 2014 om 20u in de sporthal 

te Brasel. 

Ik wil jullie hierbij een warm, goedgezind, hoopvol, gezond en gelukkig 2014 toewensen.

 

Jo Van de Broeck

Voorzitter CD&V Dessel