Paul Meynants
Afdeling Dessel
N°20141 - 22/02/2014
 
 
 

 

Interview met Paul Meynants : één jaar later

Ongeveer een jaar geleden deed Paul Meynants zijn intrede in de Desselse gemeenteraad.

Als nieuweling binnen de CD&V-fractie kan hij intussen terugblikken op een boeiend politiek jaar.

 

Paul Meynants: "Toen ik vorig jaar werd verkozen als gemeenteraadslid vroeg ik me in eerste instantie af wat er vanuit de oppossitie zou kunnen betekenen.  

Uiteindelijk is het toch de meerderheidspartij die de beslissingen neemt.

 Maar ... dat is het nu net.  Wat ik de voorbije maanden ondervonden heb, is dat er vanuit de oppositie heel wat kan en moet worden bijgestuurd."

 

Is het niet vechten tegen de bierkaai?

Paul Meynants: "Soms wel, maar soms ook niet! Bijna elke gemeenteraad worden er dossiers uitgesteld omdat wij de meerderheid kunnen wijzen op onvolledigheden en fouten.  

Vaak heb ik de indruk dat wij de dossiers nauwkeuriger hebben gelezen dan de leden van het schepencollege."

 

Is je kijk op de gemeentepolitiek in dat jaar veranderd?

Paul Meynants: "Ik heb vooral geleerd om kritischer te kijken naar al wat er op politiek vlak in Dessel gebeurt.

Daarnaast probeer ik ook te luisteren naar de mensen.  Het verwondert me soms hoeveel mensen je blijken te kennen.

Ze weten dat je in gemeenteraad zit en ze spreken je er over aan.  Ze moeten 'hun ei' eens kwijt kunnen en geven

vaak interessante op- en aanmerkingen."

 

Ik merk dat je geen spijt het van je engagement binnen CD&V?

Paul Meynants: "Helemaal niet! Ik volgde de politiek in Dessel al jaren van de zijlijn.

Vanuit mijn engagement in de Witgoorse verenigingsleven en binnen Stora is het een interessante ervaring.

En op termijn ... zou ik natuurlijk liever aan de andere kant van de tafel zitten, daar waar het beleid ten volle wordt gevoerd.

Maar dat bepaalt natuurlijk de kiezer."

 

Ik wens jullie prettige feestdagen toe en één gezond 2014

 

Paul Meynants

 

 

 

Kalender